Chất lượng


Tất cả các sản phẩm do Diamix Group sản xuất đều đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn quốc tế.

Việc tuân thủ các yêu cầu được xác nhận bởi các cuộc kiểm toán quốc tế do TUV SUD thường xuyên thực hiện.

Có giấy chứng nhận an toàn thực hiểm GMP+ quốc tế.

Chất lượng và hiệu quả của chất hấp thụ Diamix được xác nhận không chỉ bởi các cơ quan có thểm quyền của Nga, mà còn được các phòng thí nghiệm hàng đầu Châu Âu tại Đức (DEKRA) và Pháp (IFSTTAR) đánh giá chất hấp thụ tại thị trường Châu Âu.

Diamix có tên trong sổ đăng ký các nhà sản xuất chất hấp thụ được chứng nhận của Châu Âu do Liên minh các Chất hấp thụ được chứng nhận cho các Sản phẩm và Hóa chất Dầu mỏ (Munich, Đức) công bố.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Diamix là một phòng thí nghiệm được công nhận cung cấp biện pháp kiểm soát chất lượng sản xuất của chúng tôi ở các giai đoạn kiểm soát đầu vào, sản xuất và kiểm soát thành phẩm.

Заказать звонок

Anh/chị có câu hỏi? Chúng tôi sẵn sàng trả lời.