Khai thác mỏ

Diamix Group khai thác các mỏ diatomite lớn nhất ở Châu Âu, cũng như các mỏ bentonite, zeolite và sepiolite ở Trung Á.

Mỏ Inza (Nga) thực sự được coi là một trong những mỏ diatomite lớn nhất, đồng nhất và có chất lượng tốt nhất ở Châu Âu. Dữ liệu địa chất xác nhận hơn 40 triệu mét khối nguyên liệu thô có độ đồng nhất và độ tinh khiết hóa học cao.

Заказать звонок

Anh/chị có câu hỏi? Chúng tôi sẵn sàng trả lời.